Välkommen!

Bukväggsbråck definieras som hål i bukväggen varigenom bukhålans organ kan pressas ut. De indelas i primära bråck och ärrbråck. Primära bråck är vanligast. Ärrbråck uppkommer efter tidigare kirurgi när ärret brister, vilket medför stora besvär för patienten och dyra konsekvenser för samhället. Av alla bukoperationer resulterar 5‑18% i ett efterföljande ärrbråck. Cirka 3 700 patienter per år opereras för bukväggsbråck i slutenvården, vilket konsumerar cirka 11 200 vårddygn. Om man räknar in dagkirurgi är antalet cirka 6 300 patienter.

Samordning med Svenskt Bråckregister och byte av databasplattform

Registret för Svenska Bukväggsbråck har gått ihop med Svenskt Bråckregister. Vi har moderniserat registerinnehållet i samband med byte av databasplattform. Fr. o.m. 2024-03-01 sker all registrering i INCA. Registret i 3C är f.n. inte tillgängligt men kommer att flyttas över till INCA så snart vi får tid och möjlighet.

2023-11: Vi är framme vid flytt till gemensam databas!

2024-03: Välkomna till den gemensamma databasen på INCA!

2024-03-14--15 Bråckdagarna i Stockholm.

2024-03-01

3C-databasen är stängd. All inmatning sker i INCA. Alla som har behörighet till Ljumskbråcksregistret har nu behörighet till bukväggsbråcksregistret. Äldre data kommer att föras över i senare skede.

2022-11-29

Från och med 2023-12-01 skall inga nya patienter registreras i 3C. Alla har fått inloggning till det nya registret på INCA, gemensamt med Ljumskbråcksregistret. Endast 30 dagars uppföljningsregistrering av redan registrerade operationer skall ske i 3C. All registerinmatning i 3C stoppas 2024-02-15. Registerdata från 3C kommer att så småningom föras över till INCA.

Du loggar in som vanligt i INCA, välj inloggningsrollen 'Pilot', och tag fram patienten och välj nytt ärende. Då kan du välja mellan ljumskbråck och bukväggsbråck.

20220111 Registerformulär för 2022 finns tillgängligt

20211001 Årsrapport för 2021 tillgänglig (uppdaterad 220111)

European Hernia Society (EHS) håller kongress 13-16 oktober 2021 i Köpenhamn-Malmö

2021014 Registerformulär 2021 finns tillgänglig

20201023 Årsrapport för 2019 tillgänglig

20191207 DRIFTSSTOPP

Fredagen 2019-12-13 kl 11.00-13.00 kommer 3C att vara ned stängda för underhållsarbete.
Alla inmatningar behöver vara avslutade innan kl 11.00 för att inte riskera att förlora viktig data.

20190915 Årsrapport för 2018 tillgänglig

20190401 Registerformulär 2019 finns tillgänglig (även från förstasidan!)

20190110 Registerformulär 2018