Driftstatus

2024-03-01

All registrering sker i INCA.

2024-02-16

Registret stängs för uppföljningsinmatning

2023-12-01

Registret stängs för nyregistrering av operationer. Nya operationer registreras i INCA.

2017-12-12

Bugfix: Ändrad post kan nu sparas med färre än 3 operationskoder. Endast operationskod 1 är obligatorisk.